Er zijn geen evenementen gevonden
  • Aanbesteding verlengde Groeperkade met Voorpost
    maandag 8 juli 1799
    Lees verder >>

Oprichting Bureau Stellingbouw

Datum gebeurtenis: woensdag 1 februari 1939

Op 1 februari 1939 werd Bureau Stellingbouw opgericht. Aan het hoofd stond generaal-majoor der genie Van de Kasteele. Zijn taak was leiding geven aan een organisatie-eenheid die zich bezig hield met aanbesteding en toezicht bij de bouw van kazematten. Daar werden er binnen korte tijd 2000 van gebouwd in de Nederlandse linies, waaronder de Valleistelling.


Terug naar de historische gebeurtenissen