Er zijn geen evenementen gevonden
  • Schans van Woudenberg in gereedheid gebracht
    zaterdag 11 augustus 1629
    Lees verder >>
  • Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie
    zaterdag 11 augustus 1742
    Lees verder >>

Provincie koopt Grebbesluis

Datum gebeurtenis: maandag 4 september 1967

Op 4 september 1967 koopt de provincie Utrecht de Grebbesluis van de Staat der Nederlanden. Het betreft de aankoop van ‘enige percelen grond en water’, de Grebbesluis en de sluiswachterswoning met erf. De verkoop geschiedt tegen een som van 66.160 gulden en 5 cent. Volgens artikel 14 van de koopakte mag afgraving van de voormalige ‘liniedijk’ slechts geschieden in gemeenschappelijk overleg tussen staat en provincie. Men doelt hier op de lunet ten noorden van de straatweg Arnhem-Utrecht, waarvan anno 2008 slechts de gracht resteert.


Terug naar de historische gebeurtenissen