Er zijn geen evenementen gevonden
  • Schans van Woudenberg in gereedheid gebracht
    zaterdag 11 augustus 1629
    Lees verder >>
  • Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie
    zaterdag 11 augustus 1742
    Lees verder >>

Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut

Datum gebeurtenis: maandag 19 oktober 1942

Een bouwkundig ambtenaar van Monumentenzorg bezoekt het Werk aan de Glashut op 19 oktober 1942. Hij is erg onder de indruk van het landschap en de waarde van ‘de schans’. Tot zijn spijt moet hij ook constateren dat de eigenaar op dat moment bezig is om een deel van de gracht te dempen met bagger uit de Eem. De ambtenaar roept op om het Werk aan de Glashut te beschermen en zoveel mogelijk in oude staat te brengen. Als uitzondering noemt hij de loopgraven in de borstwering, aangezien men later wellicht ook belangstelling zal krijgen voor deze versterkingskunst


Terug naar de historische gebeurtenissen