Er zijn geen evenementen gevonden
  • Aanbieding van hakhout langs linie
    zaterdag 19 augustus 1916
    Lees verder >>

Staten van Utrecht willen Landweer

Datum gebeurtenis: dinsdag 24 juli 1629

De Gedeputeerde Staten van Utrecht sturen op 24 juli 1629 bericht dat ze met Rhenen en Veenendaal willen overleggen of er een Grifte of Landweer aan de Grebbe kan komen. Aanleiding voor de Stichtse ongerustheid was het Spaanse leger dat zojuist over de IJssel was getrokken. Hoewel prins Frederik dacht dat er te weinig tijd was om nog een ‘Grebber’ linie te maken, besloten de Gedeputeerde Staten om een wal of Retranchement te laten maken van de Zuiderzee tot aan de Grebbe. Men liet inundaties stellen, maar gelastte de soldaten echter om terug te trekken.


Terug naar de historische gebeurtenissen