Er zijn geen evenementen gevonden
  • Krant neemt Valleikanaal onder de loep
    donderdag 18 augustus 1977
    Lees verder >>

Du Moulin brengt verslag uit over Grebbelinie

Datum gebeurtenis: woensdag 17 juli 1776

Als lid van een commissie meldt dat Dumoulin "de Werken aan de Grebbe en de zoogenaamden Slaperdyk, voor zooveel zoo kort een tyd hem zulks toeliet, geïnspecteert hadde (...); dat die Frontier altoos is aangemerkt als één der sterkste bolwerken der Provincien van Holland en Utrecht; dat de natuur hier wederom genoeg gegeeven heeft, om 'er voor de defensie eene schoone party was te trekken' (...) Doch hierop is niets gevolgt."


Terug naar de historische gebeurtenissen