Cartografie

 

Kaarten vormen de rode draad in de geschiedenis van de Grebbelinie. Al vanaf de 16e eeuw wordt de linie ingetekend. Adviesbureau Grebbelinie kan u gegevens leveren van oude kaarten, maar ook content die nodig is voor het maken van eigentijds cartografisch werk voor het vastleggen van historische gegevens of recreatieve toepassingen.

 

Project Jaar Participanten/opdrachtgevers  

 Leveren advies & teksten

Wandelfolder Renswoude

 2012

 Promotiecommissie Renswoude

 Kasteel Renswoude

 Leveren content & advies

Fietskaart Buursteeg-Hoeve de Beek

Festival Boven Water!

 2011

 Projectbureau SVGV

Studio Herder

 Fietskaart Festival

 Leveren content & advies

Ontwerp M. van Gessel

Hoornwerk aan de Grebbe

 2010

REDscape

Van Gessel

Utrechts Landschap

Projectbureau SVGV

 Kaart Hoornwerk door REDscape

Begeleiding & leveren content

Wandelkaarten Grebbeliniepad

Rhenen-Spakenburg

Wandelgids Grebbeliniepad

2010

Projectbureau SVGV

Uitgeverij Waanders

KNBLO-NL

Provincie Utrecht

Staatsbosbeheer

Waterschap Vallei & Eem

 Kaart Grebbeliniepad

Begeleiding & advies

Kaarten evacuatie en linies

Oral History in de Grebbelinie

Oorlog in je Achtertuin

2010

Provincie Utrecht

Projectbureau SVGV

Jan Blokker Jr.

Uitgeverij Waanders

Kaart evacuatie 

 Leveren content & advies

Tijdlagen in kaart, P. Mc Cabe 

Werken bij Lambalgen

 2010

REDscape

Van Gessel

Projectbureau SVGV

 Kaart Lambalgen door REDscape

Leveren teksten & content

Wandel-, fiets- en ruiterkaart

Gelderse Vallei Noord/Grebbelinie

 2009

VVV Veluwe & Vallei

Provincie Utrecht

VVV Veluwe Vallei

 Leveren teksten & content

Wandel-, fiets- en ruiterkaart

Gelderse Vallei Zuid/Grebbelinie

 2009

VVV Veluwe & Vallei

Provincie Utrecht

Kaart VVV Veluwe Vallei

Aanleveren en intekenen kaarten &

historische content voor Tijdlagen

Gebiedsvisie voor de Grebbelinie

2006

Provincie Utrecht

Kaart Grebbelinie voor Gebiedsvisie

Screening & Leveren Foto's

Kaart De Grebbelinie

Van verdediging naar bescherming

2004

Utrecht Toerisme & Recreatie

Provincie Utrecht

 Grebbeliniekaart Provincie Utrecht