Er zijn geen evenementen gevonden
  • Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
    vrijdag 28 januari 1916
    Lees verder >>

historische gebeurtenissen

Dit zijn de historische gebeurtenissen.


DatumGebeurtenis
dinsdag 1 mei 1629Beleg rond Den Bosch
dinsdag 24 juli 1629Staten van Utrecht willen Landweer
zaterdag 11 augustus 1629Schans van Woudenberg in gereedheid gebracht
dinsdag 16 juli 1669Bernard de Roij aangesteld als landmeter
zaterdag 24 januari 1671Verslag inspectiereis langs de Greb
zondag 1 maart 1671Veldmaarschalk Wurtz ontmoet landmeter De Roij
vrijdag 25 maart 1701Passavant en De Roij bezoeken landerijen langs de Greb
vrijdag 13 mei 1701Raad van State stemt in met aanleg Grebbelinie
zaterdag 14 mei 1701Edese schout kraakt plannen Bernard de Roij
maandag 16 mei 1701Van Broekhuijsen doet metingen in de linie
vrijdag 15 november 1715Barrièretraktaat in Antwerpen gesloten
woensdag 10 september 1738Prevost brengt rapport uit over waterlinies
vrijdag 21 juli 1741Inspectiereis Bernard de Roij in Grebbelinie
maandag 14 augustus 1741Ontmoeting Prevost en De Roij na onderzoek
woensdag 22 november 1741Zorgen rond Grebbesluis
zaterdag 11 augustus 1742Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie
zondag 12 augustus 1742Raad van State verantwoordt zich voor Grebbesluis
zondag 26 augustus 1742Voorbereidingen Grebbesluis van start
dinsdag 25 september 1742Gelderland verzoekt om werk aan de Grebbe te staken
vrijdag 28 september 1742Raad van State zet werk aan de linie door
zondag 7 oktober 1742Bernard de Roij kondigt rapport over Grebbelinie aan
maandag 22 oktober 1742B.J.de Roij brengt rapport uit over Grebbelinie
vrijdag 7 december 1742Commissie oordeelt positief over waterlinie
vrijdag 17 april 1744Begroting Grebbelinie gereed
donderdag 26 november 1744Resolutie over de definitieve aanleg van de Grebbelinie
dinsdag 22 december 1744Aanbesteding eerste drie damsluizen
zaterdag 20 februari 1745Werkzaamheden aan drie damsluizen van start
dinsdag 8 februari 1746Generaal pardon deserteurs Staatse leger
zaterdag 30 september 1747Ontwerper Bernard de Roij overlijdt
woensdag 14 februari 1748Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie
donderdag 15 februari 1748Onderzoek naar proefinundatie Grebbelinie
zaterdag 31 augustus 1754Bouw eerste stenen sluis juffrouwwijk
woensdag 19 november 1755Bernard Jacob de Roij volgt zijn vader op
dinsdag 17 juni 1766Sluis Daatselaar aanbesteed
woensdag 17 juli 1776Du Moulin brengt verslag uit over Grebbelinie
dinsdag 21 maart 1780Du moulin vraagt vergeefs om vervolg inspectie
donderdag 3 augustus 1780Du Moulin blijft aandringen op versterken Grebbelinie
vrijdag 25 mei 1781Du Moulin herhaalt noodzaak van versterking Grebbelinie
vrijdag 23 juli 1784Du Moulin dient voorstellen in bij Raad van State
zondag 10 september 1786Eerste steen gelegd in Bruinenburgersluis
maandag 23 april 1787Prinsen van Oranje aan de Greb
donderdag 27 december 1792Adviezen van Du Moulin bij opmaken Grebbelinie
zaterdag 29 december 1792Rapport over het benodigde geschut komt uit
maandag 31 december 1792Raad van State akkoord met voorstellen Du Moulin
zondag 3 februari 1793Du Moulin doet verslag over Amersfoort
vrijdag 15 februari 1793Meer kanonnen gewenst voor Grebbelinie
zondag 28 juli 1793De compagnie pioniers opgericht
dinsdag 1 oktober 1793Onderhoud Grebbelinie vastgelegd in bestek
dinsdag 24 december 1793Zorgwekkende situatie Lambalgen
vrijdag 26 september 1794Bevolking wordt gewaarschuwd voor inundatie
dinsdag 13 januari 1795Staten van Utrecht besluiten tot capitulatie
woensdag 14 januari 1795Verbondenen kondigen aftocht aan
donderdag 15 januari 1795Britse troepen verlaten de Grebbelinie
dinsdag 27 januari 1795Verbonden legers trekken zich terug uit Republiek
dinsdag 4 augustus 1795Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
maandag 28 december 1795Meer voorstellen tot verbetering Grebbelinie
zondag 20 maart 1796Inspectietocht door de linie
maandag 21 maart 1796Grond in Betuwe aangekocht
donderdag 5 oktober 1797Klachten inwoners Amerongen en Renswoude
dinsdag 13 november 1798Het slot op de Grebbelinie
woensdag 14 november 1798Pleidooi voor sterkere Grebbelinie
woensdag 8 mei 1799Onderhoudsbestek Coelhorsterkade
donderdag 9 mei 1799Uitbesteding Voorpost op de Engelaar
maandag 24 juni 1799Inspectierapport C.C. van Hooff komt uit
maandag 8 juli 1799Aanbesteding verlengde Groeperkade met Voorpost
vrijdag 12 juli 1799Nieuwe batterijen tussen Schele Duiker en Lambalgen
maandag 30 september 1799Onderhoud en aanleg onvoltooide werken
maandag 21 oktober 1799Aannemer tekent contract voor de Grebbelinie
maandag 18 oktober 1802Palissades verwijderd uit Grebbelinie
vrijdag 30 december 1803Extra geld voor linie vanwege hoog water en ijsgang
woensdag 6 augustus 1806Van Hooff trekt conclusies na onderzoek in linie
zaterdag 31 januari 1807Kapitein Van Hooff brengt rapport uit over linie
maandag 13 februari 1809Grebbelinie overgedragen naar Waterstaat
dinsdag 12 maart 1816Hoornwerk aan de Grebbe wordt niet geslecht
dinsdag 4 november 1817Sterkte/zwakteanalyse Grebbelinie door Kraaijenhoff
woensdag 29 augustus 1821Baron Taets van Amerongen geboren
zaterdag 13 september 1823Voorstel tot verbetering afwatering Gelderse Vallei
zaterdag 3 januari 1829Verkoopakte Coelhorsterkade getekend
woensdag 17 februari 1836Werk aan de Glashut verkocht
maandag 26 april 1847Inmetingen Rijksmilitaire gronden
maandag 5 maart 1855Grebbedijk bezwijkt
dinsdag 15 december 1857Bekledingsmuur aan de Grebbe afgebroken
maandag 15 juni 1863Grebbelinie tot krachtige verdediging in staat
vrijdag 13 september 1872Rapport over eventuele maatregelen in de linie
dinsdag 13 april 1880Eenjarig onderhoud Grebbelinie aanbesteed
vrijdag 17 september 1880Voorstellen tot slechten Asschat, Roffelaar en Daatselaar
zaterdag 7 november 1885Eerste plannen voor kanaal langs de Grebbelinie
dinsdag 21 september 1886Rijnbatterij en Gemeenschapsweg verdwijnen
zaterdag 11 juli 1891Grote legeroefening in de Grebbelinie
dinsdag 25 april 1905Grebbeliniewater helpt grote steden
woensdag 5 september 1906Ongeval bij Werk aan de Glashut
donderdag 14 juli 1910Hoog water bedreigt uiterwaarden
maandag 5 augustus 1912Aankondiging wedstrijd motorrijders
woensdag 21 augustus 1912Edict van Oostende treft blazers glashard
donderdag 16 september 1915Ongeregelheden tijdens einde 4-daagse oefening
woensdag 19 januari 1916Dank aan soldaten bij dijkdoorbraak
zaterdag 22 januari 1916Ongeregeldheden bij De Spees
dinsdag 25 januari 1916Baronesse geboren op Coelhorst
vrijdag 28 januari 1916Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
vrijdag 18 februari 1916Eempolder overstroomd
zaterdag 19 augustus 1916Aanbieding van hakhout langs linie
dinsdag 5 december 1916Genie dicht gat ter hoogte van de Drie Sluizen
maandag 3 december 1917Zware storm breekt Grebbelinie
woensdag 19 december 1917Eemlander verslaat werkzaamheden liniedijk
donderdag 20 januari 1921Militairen voorkomen doorbraak bij Coelhorst
maandag 27 maart 1922Gevaarlijke ezel bij Coelhorst
zondag 24 september 1922Verklaring naam Roffelaar
donderdag 5 februari 1925Twijfels over Nederlandse steun aan Belgi√ę
zaterdag 28 februari 1925Batterijen aan de Grebbe opgeheven
zondag 20 september 1925Grote oefening Lichte Brigade
maandag 21 september 1925Rode partij Lichte Brigade wint oefening
vrijdag 28 mei 1926Delen Grebbelinie vestingwerken van Geene Klasse
vrijdag 4 juni 1926Delen Grebbelinie opgeheven
maandag 9 augustus 1926Brand in twee hooibergen vermoedelijk kinderspel
donderdag 23 december 1926Grebbelinie wordt niet afgegraven
donderdag 12 april 1928Vechtwagens op de proef gesteld
zondag 19 mei 1929Defensie wil niet betalen voor waterkerende taken
zaterdag 15 juni 1929Dijkdoorbraak niet langer door linie te keren
donderdag 28 november 1929Jachtparcours op landgoed Coelhorst
maandag 18 april 1932Oprichting Stichting Menno van Coehoorn
dinsdag 12 september 1933Aankondiging militaire oefening Lichte Brigade
dinsdag 10 oktober 1933Bezittingen Taets onder Natuurschoonwet
woensdag 18 juli 1934Wandeladvies Amersfoorts Dagblad
donderdag 20 mei 1937Restaurant De Hof toneel van gevechten
woensdag 24 augustus 1938Proef vechtwagenhindernissen geslaagd
donderdag 22 september 1938Koninklijke deelname oefening
dinsdag 27 september 1938Grensbataljons nemen opstellingen in
woensdag 1 februari 1939Oprichting Bureau Stellingbouw
donderdag 9 februari 1939Ontwerp Sluis bij Asschat gereed
woensdag 22 februari 1939Minister Van Dijk wil Grebbelinie verbeteren
vrijdag 24 februari 1939Van Hilten verwacht niets van tegenaanvallen
dinsdag 28 maart 1939Commandant Veldleger wil Glashut gebruiken
woensdag 29 maart 1939Gietstalen Koepelkazemat ontworpen
maandag 10 april 1939Bataljons Grensbeveiliging opgeroepen
zaterdag 15 april 1939CITB presenteert S3-kazemat
dinsdag 18 april 1939CITB dringt aan op tijdig stellen inundaties
zaterdag 22 april 1939Zes kazematontwerpen gereed
donderdag 25 mei 1939Reservoir nodig voor stellen inundatie
vrijdag 2 juni 1939Flankerende kazemat ontworpen door CITB
woensdag 14 juni 1939Wilson bevestigt noodzaak reservoir
vrijdag 30 juni 1939Bureau Stellingbouw ontwerpt S-kazemat
donderdag 6 juli 1939Ontwerp kazematmodel B 180 LK gereed
vrijdag 7 juli 1939Twee gietstalen kazematten ontwerpen gereed
vrijdag 21 juli 1939Twijfels over gemaal aan de Grebbe
donderdag 24 augustus 1939Aankondiging van voormobilisatie
maandag 28 augustus 1939Algemene mobilisatie afgekondigd
zaterdag 2 september 1939Het 10e Regiment neemt intrek in Veenendaal
zondag 3 september 1939Frankrijk en GB verklaren oorlog aan Duitsland
vrijdag 15 september 1939Presentatie ontwerp kazemat
zaterdag 4 november 1939Inundatie zal vijand doen vastlopen
maandag 6 november 1939Militaire tehuis in Renswoude geopend
vrijdag 10 november 1939Dood te betreuren van vier soldaten
zaterdag 2 december 1939Oplevering van kazematten in verlengde Grebbelinie
maandag 4 december 1939Bestuurder auto negeert militair stopsignaal
zaterdag 9 december 1939Oplevering 20 kazematten in Maas-Waallinie
maandag 11 december 1939Koninklijke inspectie deel Grebbelinie
donderdag 15 februari 1940Journalisten op bezoek in de Grebbelinie
vrijdag 16 februari 1940Dooi zet in na lange winter
zaterdag 23 maart 1940Memorandum Generaal Winkelman
woensdag 3 april 1940Nederlandse patrouille op Duits grondgebied
dinsdag 7 mei 1940Barneveldse Sluis raakt lek
vrijdag 10 mei 1940Duitse legers overschrijden Nederlandse grens
zaterdag 11 mei 1940Voorposten bij Grebbeberg in Duitse handen
zondag 12 mei 1940Frontlijn bij de Grebbeberg valt na hevige gevechten
maandag 13 mei 1940Aanval bij Scherpenzeel afgeslagen
dinsdag 14 mei 1940Veldleger terug op Hollandse Waterlinie
woensdag 15 mei 1940Nederlands opperbevel tekent capitulatie
dinsdag 21 mei 1940Eerste dodenherdenking op de Grebbeberg
donderdag 23 mei 1940Gegevens verwoestingen Grebbelinie gepubliceerd
vrijdag 31 mei 1940Grebbecommissie geeft hulp aan daklozen
zaterdag 8 juni 1940Hilversum blijkt voorraadschuur Utrecht
donderdag 13 juni 1940Bepalingen schadeloosstellingen verschenen
woensdag 19 juni 1940Aanvoer van vee naar Grebbelinie
maandag 1 juli 1940Arrestatie Generaal Winkelman
dinsdag 2 juli 1940Dagblad publiceert memorandum Winkelman
woensdag 3 juli 1940Eerste bureau voor opbouw geopend
dinsdag 20 augustus 1940Verschijning boekje Henri van Hoof
woensdag 18 september 1940Uitspraak hooggerechtshof
dinsdag 15 oktober 1940"de leeuw van de Grebbelinie" ontmaskerd
dinsdag 29 oktober 1940Interview Seyss Inquart
dinsdag 5 november 1940Nieuwe uitgave van "Schaduwen en licht"
maandag 16 december 1940Duitse journalisten bezoeken Grebbeberg
dinsdag 31 december 1940Verslag over 11e Regiment in MAVORS
donderdag 30 januari 1941Oprichting Materialenvervoer Grebbelinie
zaterdag 3 mei 1941Brandstoftekort hindert wederopbouw
vrijdag 20 juni 1941Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
vrijdag 15 augustus 1941Advertentie biedt nummers militair tijdschrift aan
zaterdag 17 januari 1942Volgens Mussert heeft Grebbelinie afgedaan
zondag 28 juni 1942Oproep Mussert voor deelname aan Duitse veldtocht
maandag 19 oktober 1942Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
donderdag 19 november 1942Kapitein Moquette gefusilleerd
vrijdag 20 november 1942Goebbels bezoekt Grebbeberg
zaterdag 17 februari 1945De dierenkaravaan van Ouwehand
donderdag 15 maart 1945RAF maakt verkenningsvluchten boven Grebbelinie
maandag 9 april 1945Duitse leger graaft zich in bij Veenendaal
woensdag 11 april 1945SS-troepen versterken Veenendaal
donderdag 19 april 1945Molen De Goede Verwachting opgeblazen
maandag 23 april 1945SS verzamelt zich bij Prattenburg
vrijdag 27 april 1945Duits leger fusilleert vier mannen bij Asschat
maandag 30 april 1945Geheime besprekingen in Achterveld
zaterdag 5 mei 1945Duitse leger capituleert in Hotel de Wereld
zondag 6 mei 1945SS blaast Vaartbrug op in Veenendaal
vrijdag 18 mei 1945Bunkerdrama in De Klomp
maandag 22 oktober 1945Evacuatie bewoners Rhenen en Wageningen
woensdag 25 februari 1948Wilson zet vraagtekens bij hardnekkige verdediging
woensdag 10 maart 1948Peters achtte kazematten niet gereed
donderdag 11 maart 1948Van Thiel beantwoordt vragen over Staat van Beleg
dinsdag 16 maart 1948Sas verhaalt over aanvalsdatum
woensdag 14 april 1948generaal Winkelman wilde niemand ongerust maken
donderdag 29 april 1948De Klerck ondervraagd door enquetecommissie
woensdag 26 mei 1948Baron ondervraagd door enquetecommissie
dinsdag 22 juni 1948Commandant ondervraagd door enquetecommissie
woensdag 23 juni 1948Reynders acht Vesting Holland sterker
donderdag 22 juli 1948Oud-minister van Defensie voor enquetecommissie
zaterdag 19 maart 1949Waardering voor Generaal Winkelman
zondag 1 januari 1950Einde periode Wederopbouwboerderijen
maandag 22 mei 1950Restanten Pantherstellung opgeruimd
donderdag 28 september 1950Grebbelinie staat weer onder water
donderdag 18 oktober 1951Grebbelinie definitief opgeheven als vestingwerk
maandag 28 mei 1956Zeldzame flora en fauna op "De Schans"
woensdag 17 mei 1961Gemeente Amersfoort wil delen linie kopen
vrijdag 24 april 1964Sjoerd Laansma waarschuwt voor verval van Linie
maandag 4 september 1967Provincie koopt Grebbesluis
vrijdag 30 mei 1969Provincie Utrecht koopt Grebbelinie
donderdag 1 augustus 1974Milieuwerkgroep bezorgd over linie
donderdag 18 augustus 1977Krant neemt Valleikanaal onder de loep
woensdag 7 november 1979Opmerkelijke vondst bij de Juffersluis
dinsdag 15 april 1980Valleikanaal verbreed in Amersfoort
dinsdag 3 juni 1980Schoonmaakbeurt liniedijk door scholen
zondag 29 juni 1980Grebbesluis in gebruik genomen
woensdag 13 oktober 1982Staatsbosbeheer presenteert Beheersplan Grebbelinie
zaterdag 10 december 1988Bureau informeert over staat van grote kazemat
woensdag 13 juli 1994Verzoek leerlingen plaatsing monument afgewezen
dinsdag 4 januari 2000Laatste uitkijkboom Grebbelinie gekapt
woensdag 22 maart 2000Werk aan de Spees opgeleverd
vrijdag 21 april 2000Aankondiging laatste reunie 10 R.I.
vrijdag 28 april 2000Stichting De Greb presenteert CD-Rom
vrijdag 1 september 2000Gemeente Veenendaal spaart kazemat
dinsdag 3 oktober 2000Zorg stichting Grebbelinie over Hogesnelheidstrein
zaterdag 14 oktober 2000Betuwestelling niet geheel afgegraven
donderdag 26 oktober 2000Leusden onthult enige informatiebollen
woensdag 20 december 2000PVDA wil fietsroute langs Grebbelinie
donderdag 5 april 2001Mond- en klauwzeervirus in de Grebbelinie
donderdag 2 mei 2002Explosief aangetroffen bij Juffrouwwijk
donderdag 4 juli 2002Parkeerplaats Grebbelinie officieel geopend
vrijdag 6 december 2002Oprichting Stichting Grebbelinie
maandag 7 april 2003Onderzoek naar kazematten op De Greb
zaterdag 24 mei 2003Herstelwerk Barneveldse Sluis gereed
zaterdag 14 juni 2003Bom gevonden langs spoorlijn
vrijdag 24 oktober 2003Openstelling Coelhorst op termijn
donderdag 26 februari 2004TV Utrecht maakt opnames in de Grebbelinie
maandag 24 mei 2004Stichting Grebbelinie dient aanvragen in bij RDMZ
zaterdag 5 juni 2004Omleidingskanaal stukje opgeschoven
woensdag 8 september 2004Reconstructie stoplijn voltooid
zaterdag 11 september 2004Presentatie cultuurhistorische gids Grebbelinie
woensdag 6 oktober 2004Overlijden Anne Visser
vrijdag 7 januari 2005Monument onbekende soldaat op Grebbeberg
donderdag 17 maart 2005Publicatie IMG doet stof opwaaien
vrijdag 18 maart 2005Toch mobilisatiefoto's na meer dan 60 jaar
maandag 4 april 2005Scherpenzeel draagt Lambalgerkeerkade voor
donderdag 16 juni 2005Amersfoort adviseert positief in Rijksbescherming
zaterdag 29 juli 2006Donateurs Grebbelinie maken wandeling langs Eem
donderdag 14 september 2006Ondertekening van intentieverklaring
zaterdag 24 maart 2007Stichting Grebbelinie in het Werk aan de Glashut
vrijdag 1 juni 2007Stichting Grebbelinie onderzoekt Duitse bunker
vrijdag 5 oktober 2007Verplaatsing kazemat bij A12
zaterdag 17 mei 2008Eerste Grebbeliniedag vol activiteiten
dinsdag 7 juli 2009Programma Grebbelinie naar Projectbureau SVGV
dinsdag 4 mei 2010Nederland herdenkt de doden