Rapportage

Met een lengte van meer dan 60 kilometer slingert de Grebbelinie langs bossen, dorpen en recreatieterreinen, door verstedelijkt en agrarisch gebied. Waar huizen in het schootsveld liggen en wegen de linie kruisen moeten voortdurend keuzes worden gemaakt op het gebied van infrastructuur, woningbouw, recreatie, cultuurhistorie en natuurontwikkeling. Adviesbureau Grebbelinie kan u helpen bij het in kaart brengen van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linie. Dit kan gebeuren in de vorm van rapportage, maar ook in het meedenken in het vinden van oplossingen waar belangen strijdig met elkaar lijken te zijn.

 

Project Jaar Participanten/opdrachtgevers Resultaat

Historisch onderzoek

Rapportage

Fort aan de Buursteeg

2011 

Provincie Utrecht

Projectbureau SVGV

Rapport Fort aan de Buursteeg

Historisch onderzoek

Rapportage

Hoornwerk aan de Grebbe

2010

Buro Boot

Utrechts Landschap

Projectbureau SVGV

Provincie Utrecht

Rapport Hoornwerk aan de Grebbe

Historisch onderzoek

Rapportage

De Groeperkade bij Daatselaar

2009

Provincie Utrecht

Gemeente Renswoude

Waterschap Vallei & Eem

Rapport Groeperkade

Historisch onderzoek

Rapportage

Liniedijk en Scoutinggebouw De Stuw

2009

Provincie Utrecht

Liniedijk De Stuw 

Historisch onderzoek

Rapportage

Liniedijk en MOB-complex Amersfoort

2008

Provincie Utrecht

Gemeente amersfoort

Rapportage Liniedijk Amersfoort

Historisch onderzoek

Rapportage

Bouwlocatie 't Zicht en de Liniedijk

2008

Provincie Utrecht

Rapport 't Zicht en Liniedijk

Onderzoek en rapportage

Bruinenburgersluis

Schele Duiker

2007

Waterschap Vallei & Eem

Stichting Grebbelinie

Rapportage Schele Duiker en Bruinenburgersluis

Historisch onderzoek

Rapportage

Coupure A12 en de Liniedijk

2007

Provincie Utrecht

Rapport A12 en Liniedijk