Er zijn geen evenementen gevonden
  • Jachtparcours op landgoed Coelhorst
    donderdag 28 november 1929
    Lees verder >>

Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie

Datum gebeurtenis: woensdag 14 februari 1748

Het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen vestigen 14 februari 1748 de aandacht op de Eerste Barrière (Ijssel) nadat de Tweede Barrière (Grebbelinie) is aangelegd. Het ergert hen zeer dat de werkzaamheden in deze volgorde zijn aangepakt. Na een opsomming van steden en forten aan de Ijssel die in hun ogen eerder versterkt of hersteld konden worden, uit men de talrijke bezwaren die aan de Grebbelinie zouden kleven. Deze komen in hoofdzaak neer op het wantrouwen rond de te stellen inundaties en de stroken hoge grond voor de Grebbeberg.


Terug naar de historische gebeurtenissen