Er zijn geen evenementen gevonden
  • Jachtparcours op landgoed Coelhorst
    donderdag 28 november 1929
    Lees verder >>

Wilson bevestigt noodzaak reservoir

Datum gebeurtenis: woensdag 14 juni 1939

Majoor Wilson wijst in zijn brief van 14 juni 1939 nogmaals op het belang van een reservoir aan weerszijden van het Valleikanaal in de eerste kom. Bij oorlogsdreiging kan het reservoir gevuld worden met een gemaal, zodat inundaties altijd gesteld kunnen worden. Tevens stelt hij voor om het kanaal 4 kilometer om te leggen, een ringkade op te werpen en een damsluisje te bouwen. De besluitvorming duurde zo lang, dat een en ander niet gereed was in mei 1940.


Terug naar de historische gebeurtenissen