Er zijn geen evenementen gevonden

Werkzaamheden aan drie damsluizen van start

Datum gebeurtenis: zaterdag 20 februari 1745

Op 20 februari 1745 wordt in Veenendaal het contract getekend met aannemer Eijte Tjibes. Deze uit Friesland afkomstige aannemer kreeg de opdracht toegewezen, nadat de verwachte werkzaamheden via krant en aanplakbiljetten bekend waren gemaakt. Hij zou in 1745 drie damsluizen bouwen met bijbehorende stenen redoutes, verdedigbare wachthuizen. Voor de arbeid ontvangt hij 15.400 guldens in drie termijnen. Tijdens de eerste termijn moesten de sluisputten in gereedheid zijn gebracht en alle materialen op of rond het werk liggen. Hij ontving het geld van de tweede termijn als het muurwerk voor tweederde opgemetseld was. Na afloop van de werkzaamheden had hij recht op het geld van de derde termijn.


Terug naar de historische gebeurtenissen