Er zijn geen evenementen gevonden
  • Jachtparcours op landgoed Coelhorst
    donderdag 28 november 1929
    Lees verder >>

Raad van State zet werk aan de linie door

Datum gebeurtenis: vrijdag 28 september 1742

Op 28 september 1742 sturen de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden een brief naar Gelderland, dat zo verontwaardigd is over de werkzaamheden in de Grebbelinie, terwijl de IJssel in hun ogen eerst versterkt zou moeten worden. De Raad van State ziet echter niet in waarom met Gelderland overlegd moet worden over een linie die op Utrechts grondgebied komt te liggen. Men wijst er op dat in 1701 al besloten is dat de Tweede Barrière er moet komen en dat men daar nu niet op terugkomt. De steden aan de IJssel zijn bovendien al eerder versterkt en de IJssel is sinds de aanleg van het kanaal bij Pannerden een aanzienlijke waterhindernis geworden.


Terug naar de historische gebeurtenissen