Er zijn geen evenementen gevonden

Grebbelinie tot krachtige verdediging in staat

Datum gebeurtenis: maandag 15 juni 1863

Op 15 juni 1863 verschijnt een groot artikel over de Grebbelinie in de Militaire Spectator, een gezagshebbend blad over krijgswetenschap. De schrijver concludeert dat de Grebbelinie weliswaar in de meeste jaren tot een krachtige verdediging vatbaar is, maar dat de inundatiewerken in vredestijd moeten worden verbeterd. Tot de voornaamste verbeteringen hoorden volgens de schrijver de bouw van nieuwe damsluizen en een te graven kanaal van Wageningen via de gracht en de binnenhaven en het Nieuwe Kanaal naar het Lekskensveer. Bij Wageningen was het peil van de Nederrijn namelijk net een paar decimeters hoger, zodat inundaties eenvoudiger konden worden gesteld. In de volgende jaren zouden inderdaad damsluizen worden gebouwd, maar het kanaal ten zuidwesten van Wageningen komt er niet.


Terug naar de historische gebeurtenissen