Er zijn geen evenementen gevonden

Du Moulin blijft aandringen op versterken Grebbelinie

Datum gebeurtenis: donderdag 3 augustus 1780

Als gevolg van een missive van de luitenant colonel ingenieur Schouster, heeft Dumoulin ten aanzien van de Linie van de Grebbe aangedrongen "dat het te jammeren is, dat dit importante binnen Frontier ten halven voltooit zoude moeten blijven liggen, daar herzelve in korter tyd en met minder kosten, dan eenig andere gedeelte van zoo groote uitgestrektheid en belang in de gantsche Republiek in eenen staat te brengen was, om ten minsten in geene twee maanden vermeesterd te kunnen worden." Hierop is niet gereageerd.


Terug naar de historische gebeurtenissen