Er zijn geen evenementen gevonden

Meer voorstellen tot verbetering Grebbelinie

Datum gebeurtenis: maandag 28 december 1795

Op 28 december 1795 rapporteerde het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande aan de Representanten in Den Haag: "melding dat de nadeelige kromte van den Bandijk, ter distantie van 50 a 60 roeden, voor de Werken aan de Grebbe liggende, al grootendeels weggenomen en de nieuwe Dijk in een recht aliniament, reeds tot een zekere hoogte gebracht en men arbeid niet minder yverig aan de afwerking van de kapitaale Battery op de regter Vleugel, als ook aan de herstelling van de intermediaire Kade, waar door het Water, om den anders zo schadelyke Emikhuyserberg heen gebragt, en het gansche Terrein agter het Fort aan de Buursteeg tot tegen den Slaperdyk, kan worden geinundeerd, terwijl met de Representanten van Utrecht wordt gecorrespondeerd over de opmaking van dat gedelelte van de Vudyck, dat in een regte directie op het einde der Linie aanloopt.

Ten einde zo veel mogelyk het effect te hebben dat de prolongatie der Grebse Linie, door de Betuwe tot aan de Rivier de Waal, na het oordeel van deskundigen zou aanbrengen, doch tot welk een arbeid, tyd en geld vereischt word..."


Terug naar de historische gebeurtenissen