Er zijn geen evenementen gevonden

Waardering voor Generaal Winkelman

Datum gebeurtenis: zaterdag 19 maart 1949

Op 19 maart 1949 verschijnt in ‘Het Dagblad voor Amersfoort’ een groot verhaal over de meidagen in 1940. Onder de kop ‘Grote waardering voor generaal Winkelman’ wordt begrip gekweekt voor de grote moeilijkheden waarmee de legerleiding in de Grebbelinie te kampen had. Daardoor vindt men het moeilijk om de prestaties van de troepen in de linie te beoordelen. Wel is de conclusie te trekken dat Nederland in een volgende oorlog met bondgenoten moet samenwerken. De enquêtecommissie merkt op, dat de legerleiding in mei ’40 op dat punt niets te verwijten valt.


Terug naar de historische gebeurtenissen