Er zijn geen evenementen gevonden

Amersfoort adviseert positief in Rijksbescherming

Datum gebeurtenis: donderdag 16 juni 2005

Op 16 juni 2005 komt de gemeente Amersfoort met het advies aan de staatssecretaris inzake de aanwijzing van de Grebbelinie tot rijksmonument. De gemeentelijke monumentencommissie adviseert unaniem positief over het voorstel dat de Stichting Grebbelinie in gang heeft gezet. Men stelt voor om de Grebbeliniedijk vanaf het Werk aan de Glashut tot en met het Werk bij Krachtwijk aan te wijzen als beschermd monument. Hierbij noemt men tevens de Coelhorsterkade, de tankversperring op de Coelhorsterkade, de Vuydijk en de verspreid liggende kazematten.


Terug naar de historische gebeurtenissen