Er zijn geen evenementen gevonden
  • Openstelling Coelhorst op termijn
    vrijdag 24 oktober 2003
    Lees verder >>

Korte cursus landmeten voor Adviesbureau

Door Bert Rietberg, Adviesbureau Grebbelinie, zaterdag 19 februari 2011 19:47
Categorie: Vestingwerk

Militaire ingenieurs speelden een belangrijke rol in de liniebouw en waterstaatkundige aspecten van de Grebbelinie. Adviesbureau Grebbelinie volgde een korte workshop om de basisbeginselen van het meten in de 18e eeuw te leren.

Meten in het Werk aan de Korte Uitweg

Onder het toeziend oog van de camera worden de eerste metingen verricht.

De workshop werd verzorgd door het Leege Land, een initiatief van Raymond Uppelschoten. De lessen werden in positieve zin beinvloed door de historische setting waarin de cursus plaatsvond. Plaats van handeling was het Werk aan de Korte Uitweg in de nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het Corps Ingenieurs bestond in de 18e eeuw uit 60-100 man onder leiding van een directeur-generaal der Fortificatien. Het corps bestond uit louter officieren, die in rang varieerden van generaal-majoor tot luitenant-ingenieur. Er waren ook niet-militairen aangenomen op contractbasis (extra ordinaris ingenieurs), die uitzicht hadden op een positie als officier als er een plaats vrijkwam.

Merkwaardig genoeg verdienden de officieren minder dan hun ranggenoten bij de infanterie en cavalerie. Ze moesten het doen met zo'n 600-900 gulden per jaar. Waar officieren bij infanterie en cavalerie vooral afkomstig waren uit de adel, daar ging het bij de Genie met name om de vaardigheden en de studie.

Interessante literatuur bij dit onderwerp: Cornelis Kraijenhoff, Wilfried Uitterhoeve. Uitgeverij Vantilt 


Terug naar het nieuwsoverzicht